Održana obuka za početnike u poslovanju u Loznici

294

 U ponedeljak 25.11. i utorak 26.11.2019. godine  u Srednjoj školi „Sveti Sava“ u Loznici  Regionalna razvojna agencija Podrinja Podgorine i Rađevine održala  je  dvodnevnu obuku za početnike u poslovanju.  Prvog dana polaznici su upoznati sa motivima i osobinama preduzetnika i razvojem  poslovne ideje, postupkom registracije prvrednih subjekata i poreskim sistemom,  dok je  drugog dana tema bila pojam i značaj biznis plana i postupak izrade.

Obuku je uspešno završilo 28 polaznika. Svi polaznici obuke dobijaju sertifikat da su prošli obuku, sa kojim mogu da konkurišu kod određenih fondova za finansijska sredstva i koji predstavlja uslov za konkurisanje, a tokom radionica su informisani o svim potencijalnim fondovima koji finansiraju početnike u poslovanju.

Obuke su jedna od pet usluga koje Agencija kroz Seta standardizovanih usluga za MMSPP pruža privrednsim subjektima kako bi unapredili svoje poslovanje i obezbedili opstanka na tržištu. Pored obuka Agencija svakog meseca organizuje promocije programa Ministarstva privrede, Fonda za razvoj RS i Razvojne agencija Srbije kojima se pruža finansijska podrška MSP sektoru, zatim  pruža informacije, savetodavne usluge i usluge  mentoringa.