Мисија

5359

Мисија

Обезбеђивање  услова за остваривање одрживог друштвеног – економског раста и развоја на подручју Подриња, Подгорине и Рађевине, уз повезивање локалних и регионалних капацитета у циљу реализације равномерног и динамичног развоја општина оснивача и других заинтересованих страна. Мисија Регионалне развојне агенције остварује се кроз успостављање партнерства са свим  кључним актерима друштвено – економског развоја региона, кроз подршку и реализацију развојних, инфраструктурних, инвестиционих пројеката са непосредним утицајем на конкурентност,предузетништво,инвестициони потенцијал региона.