ПОЗИВ За достављање понуда за набавку Предмет набавке: Услуга увођења стандарда (сертификације) за извоз на ЕУ/ХУН тржиште привредним субјектима са подручја Мачванског и Колубарског округа

1917

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО Лозница објављује

ПОЗИВ За достављање понуда за набавку

Предмет набавке:

Услуга увођења стандарда (сертификације) за извоз на ЕУ/ХУН тржиште привредним субјектима са подручја Мачванског и Колубарског округа

Поступак набавке број: 05/2020-УНОПС-ЕУПРО-2019-Грант-156

Главни циљ пројекта у чијем се оквиру врши набавка ове услуге, је одрживи и равномеран социо- економски развој региона Подриња, Мачве и Колубаре, а специфични циљ је оспособљавање привредних субјеката у региону за извоз и наступ на новим ЕУ тржиштима кроз увођење неопходних стандарда (сертификата).

С тим у вези, врши се набавка следеће услуге:

  • Имплементације система менаџмента безбедности хране ISO 22000, IFS i BRC  за 3 привредна субјекта
  • Имплементација и усаглашавања са захтевима CE обележавања производа за 2 привредна субјекта

Рок за подношење понуда је: 07.08.2020. до 12:00 часова

Понуде се достављају лично или препорученом пошиљком на адресу: Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО Лозница Јована Цвијића 20, 15 300 Лозница

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију на наведеној адреси,сваким радним даном од 08 до 16  часова,или затражити достављање документације поштом или E-мailoм office@rrappr.rs као и на број телефона : 015/876-096

Образац 1-Набавка услуге увођења стандарда-сертификација

Образац 2 – Набавка услуге уводења стандарда – сертификација