POZIV Za dostavljanje ponuda za nabavku Predmet nabavke: Usluga uvođenja standarda (sertifikacije) za izvoz na EU/HUN tržište privrednim subjektima sa područja Mačvanskog i Kolubarskog okruga

1407

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica objavljuje

POZIV Za dostavljanje ponuda za nabavku

Predmet nabavke:

Usluga uvođenja standarda (sertifikacije) za izvoz na EU/HUN tržište privrednim subjektima sa područja Mačvanskog i Kolubarskog okruga

Postupak nabavke broj: 05/2020-UNOPS-EUPRO-2019-Grant-156

Glavni cilj projekta u čijem se okviru vrši nabavka ove usluge, je održivi i ravnomeran socio- ekonomski razvoj regiona Podrinja, Mačve i Kolubare, a specifični cilj je osposobljavanje privrednih subjekata u regionu za izvoz i nastup na novim EU tržištima kroz uvođenje neophodnih standarda (sertifikata).

S tim u vezi, vrši se nabavka sledeće usluge:

  • Implementacije sistema menadžmenta bezbednosti hrane ISO 22000, IFS i BRC  za 3 privredna subjekta
  • Implementacija i usaglašavanja sa zahtevima CE obeležavanja proizvoda za 2 privredna subjekta

Rok za podnošenje ponuda je: 07.08.2020. do 12:00 časova

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica Jovana Cvijića 20, 15 300 Loznica

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj adresi,svakim radnim danom od 08 do 16  časova,ili zatražiti dostavljanje dokumentacije poštom ili E-mailom office@rrappr.rs kao i na broj telefona : 015/876-096

Obrazac 1-Nabavka usluge uvođenja standarda-sertifikacija

Obrazac 2 – Nabavka usluge uvodenja standarda – sertifikacija