Пројекат „ Унапређење производње и квалитета меда на територији мачванског и колубарског региона“.

3119

Пројекат „ Унапређење производње и квалитета меда на територији мачванског и колубарског региона“који  финансира  СДЦ (Швајцарска агенција за развој) кроз Програм  подршке  руралном и регионалном развоју у Србији, а спроводи конзорцијум партнера НИРАС, Рурални форум Пољске и Партнер Солушнс се спроводи на територији западне Србије већ 7 месеци. У партнерском спровођењу пројекта учествује 9 локалних самоуправа, 5 удружења пчелара, Кaзнено – поправни завод Ваљево, Пољопривредна школа у Ваљево и Регионална развојна агенција Подриња , Подгорине и Рађевине ДОО као водећи партнер.

Укупна вредност пројекта је 121.659,00 CHF , где је учешће донатора 103.410,00 CHF,а партнера на пројекту укупно 18.248,85 CHF.

Основни циљ пројекта је побољшање квалитета и производње меда.  До сада су спроведене активности закупа просторија за смештај машина у оквиру пројекта пчеларства, набавке линије за израду сатних основа и машине за израду шећерних погача,вага, рачунарске опреме ,израде интернет странице удружења пчелара,едукације за искусне пчеларе и пчеларе почетнике,израда промотивног материјала. У току је спровођење јавних набавки лабораторијског микроскопа за испитивање здравља пчелињих друштава,кошница са насељеним пчелињим друштвима и штандова за наступ удружења пчелара на сајмовима и манифестацијама . Спроведен је конкурс на нивоу основних и средњих школа у регији за избор најбољег лога партнерства.Између осталог, у оквиру пројекта планирана је обука осуђеника-малолетника из Казнено поправног завода (КПЗ) Ваљево са циљем њихове социјализације и оспособљавања за социјалну и друштвену интеграцију након боравка у КПЗ-у,  увођење пчеларства као изборног предмета у наставни програм Пољопривредне школе. Током реализације пројекта одржавају се и редовни састанци партнерства што представља посебну вредност пројекта јер би резултат требао да буде нови пројекат на тему пчеларства у мачванском и колубасрком региону.