Визија и циљеви

5773

Визија

Регионална развојна агенција Подриња,Подгорине и Рађевине ДОО Лозница као креативна и на знању заснована организација, кључни покретач и носилац развојних процеса у региону.

Циљеви

–          Развијање партнерства на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу између јавног и приватног сектора на реализацији развојних пројеката у циљу равномерног регионалног развоја.

–          Поспешивање целокупног развоја регије.

–          Проналажење домаћих и међународних финансијских средстава за финансирање пројеката.

Пружење помоћи и подршке малим и средњим предузећима и предузетницима и унапређење економског развоја регије Подриња,Подгорине и Рађевина.