Rezultati konkursa Projekat podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini

1631

Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) je u okviru Projekta podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga odobrila 31.621.000 dinara za 163 privredna subjekta.
Na javni poziv koji je bio otvoren od 9. jula do 19. avgusta podneto je 603 zahteva za unapređenje poslovanja, sa ciljem jačanja konkurentske pozicije na tržištu.
Više od polovine odobrenih zahteva odnosi se na uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (58%).
Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.
Program podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini sprovodila je Nacionalna agencija u saradnji sa 15 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.
Preko Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine konkurisalo je 19 MMSP i preduzetnika, a sredstva su odobrena za  pet subjekata u  ukupnom iznosu od  1.560.000 RSD.