Резултати конкурса Пројекат подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години

1630

Национална агенција за регионални развој (НАРР) је у оквиру Пројекта подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга одобрила 31.621.000 динара за 163 привредна субјекта.
На јавни позив који је био отворен од 9. јула до 19. августа поднето је 603 захтева за унапређење пословања, са циљем јачања конкурентске позиције на тржишту.
Више од половине одобрених захтева односи се на уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (58%).
Основни циљ програма је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.
Програм подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години спроводила је Национална агенција у сарадњи са 15 акредитованих регионалних развојних агенција.
Преко Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине конкурисало је 19 ММСП и предузетника, а средства су одобрена за  пет субјеката у  укупном износу од  1.560.000 РСД.