Inovativnost u privrednim društvima

1102

10. oktobra u prostorijama preduzeća „Stim-import“ u Loznici održan je poslovni forum sa seminarom pod nazivom „Inovativnost u privrednim društvima“. Organizator foruma je Institut za održivi razvoj poslovnog univerziteta Singidunum iz Valjeva i Udruženje inovatora i pronalazača „Inventiva“ iz Loznice.

Pored njih, o ovoj temi su kao panelisti diskutovali i predstavnici Zavod za zaštitu intelektualne svojine iz Beograda , kao i direktor ARRA Loznica Danijela Marković. Ona je predstavila komponente programa Set standardizovanih usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2014. godini koji se odnose na inovacije i to prvenstveno savetodavne usluge namenjene dijagnostikovanju inovativnosti (procena inovacionih potencijala preduzeća i stepena njihove inovativnosti)i obuku pod nazivom „Inovacije“ namenjenu predstavnicima MSP sektora. Pored toga učesnici su informisani i o programu koji sprovodi NARR, a odnosi se na Program podrške razvoju inovativnih klastera.

 

Ovo je bila još jedna odlična prilika da se naša Agencija predstavi javnosti i da ostvari nove vidove saradnje sa privrednicima.