U Loznici održana Obuka za početnike u poslovanju

723

Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica održala je dvodnevnu Obuku za početnike u poslovanju 13 i 14. decembra 2018. godine u Srednjoj školi „ Sveti Sava “ u Loznici u okviru standardizovanog seta usluga za 2018. godinu.

Kroz dvodnevnu obuku, polaznici obuke su upoznati sa načinom realizacije poslovne ideje, kako postati uspešan preduzetnik, postupkom registracije preduzetnika i privrednih društava,  kao i koje su to poreske i druge obaveze koje ih čekaju nakon registracije firme i postupkom izrade biznis plana.

Obuka je obuhvatala sledeće teme:

  1. Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika
  2. Pravna regulativa i poreski sistem
  3. Finansije u poslovanju i poslovni plan
  4. Izvori finansiranja za početnike u poslovanju