Промоција актуелних програма подршке сектору малих и средњих предузећа у Бoгатићу

349

У понедељак 5. августа 2019. године у  Малој сали општине Богатић, одржана је промоција актуелних програма подршке предузетницима и малим и средњим предузећима које расписују Министарство привреде, Фонд за развој Републике Србије и Развојна агенција Србије.

 Привредни субјекти информисани су  и  о пословним сусретима које Развојна агенција Србије организује са међународним партнерима у оквиру Европске мреже предузетништва (EEN).

Европска мрежа предузетништва у Србији (Enterprise Europе Network / Serbia) је пројекат одобрен од стране Европске комисије у склопу Програма за конкурентност и иновације ЕУ (ЦИП). На челу пројекта налази се Конзорцијум који чине представници институција које реализују овај пројекат, као и представници институција посматрача пројекта. Институције у улози реализатора су:

Привредна комора Србије, као координатор,

Развојна агенција Србије, партнер

Иновациони центар Машинског факултета у Београду, партнер

Пословни инкубатор Нови Сад, партнер

Универзитет у Нишу, партнер

Институт Михајло Пупин, партнер.

Посматрачи Пројекта су: Министарство привреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларија за европске интеграције.

Услуге Европске мреже предузетништва су:

  • Пружање информација о директивама европских прописа и препорука, могућностима које нуди тржиште Европске уније, тржиштима других земаља које су укључене у ЕЕН мрежу, могућностима за успостављање пословне сарадње, програмима и фондовима ЕУ намењеним микро, малим и средњим предузећима,
  • Посредовање у трансферу нових технологија и знања,
  • Промовисање вашег предузећа и проналажење партнера на иностраном тржишту,
  • Стимулација микро, малих и средњих предузећа да иновирају и тиме буду конкурентнија на тржишту.

Да бисте се прикључили мрежи, неопходно је да попуните један од наведених формулара:

  • BCD Form (Business Cooperation Database) – уколико желите да остварите пословну сарадњу са предузећима широм Европске уније
  • Transfer Offer Form – уколико имате технологију коју желите да понудите

Transfer Request Form – уколико сте у потрази за новом технологијом