Održana obuka u okviru projekta „Nisi sama -imaš nas“

475

U okviru projekta „Nisi sama-imaš nas“ koji finasira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a koji zajednički realizuju Udruženje žena „Crnobarke“ iz Crne Bare, Centar za socijalni rad iz Bogatića, ARRA Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica održana  je druga po redu Obuku za početnike u poslovanju. Polaznice obuke su bile žene koje su pretrpele neki vid porodičnog nasilja, obzirom da je cilj projekta  stvaranje  uslova za unapređenje položaja žena koje su pretrpele nasilje kroz proces ekonomskog osnaživanja i samozapošljavanja.

Kroz dvodnevnu obuku, polaznice obuke su upoznati sa načinom realizacije poslovne ideje, kako postati uspešan preduzetnik, postupkom registracije preduzetnika i privrednih društava, kao i koje su to poreske i druge obaveze koje ih čekaju nakon registracije firme i postupkom izrade biznis plana. Nakon ove obuke, polaznice dobijaju sertifikat da su prošle obuku sa kojim mogu da konkurišu kod određenih fondova za finansijska sredstva i koji predstavlja uslov za konkurisanje. Takođe,  toku radionica, polaznice će biti informisane o svim potencijalnim fondovima koji finansiraju početnike u poslovanju.

Ovaj projekat podrazumeva jačanje veza svih aktera koji su uključeni u temu ekonomskog osnaživanja žena, kao i  u položaj žena  i žena žrtava nasilja , kroz aktivnosti koje predviđaju unapređenje lokalnih kapaciteta, odnosno saradnju koja uključuje institucionalnu podršku, jedinice lokalnih samouprava i partnera koji pružaju direktnu podršku. Kroz projektne aktivnosti, jača se i unapređuje međusobna saradnja, dok se transfer znanja i razmena iskustava