Obuka „E-poslovanje“

193

9.decembra  u Loznici, u prostorijama Agencije održana je obuka

“E-poslovanje.“

Učesnici obuke kroz interaktivni rad sa licenciranim predavačem su imali prilike da se bliže upoznaju i unaprede svoja znanja o pojmu E-poslovanja. Ciljevi obuke jesu upoznavanje MSSP  i preduzetnika sa osnovama elektronskog poslovanja i razumevanje koncepta elektronske trgovine i digitalnih aplikacija koje se mogu iskoristiti kao inovativno sredstvo za povećanje konkurentnosti i smanjenje trškova poslovanja.

Program obuke je obuhvatio i sledeće teme:

Uvod u elektronsko poslovanje

– Poslovni preduslovi za e-poslovanje

Tehnički preduslovi za eposlovanje

– Elektronsko bankarstvo, Elektronske fakture, Servisi e-uprave

– Kvalifikovani sertifikati, Poslovni softver, Vrste poslovnog softvera

Računarstvo u oblaku,  Računarstvo u oblaku,

Sigurnost i bezbednost

Obuku je uspešno završilo 10  polaznika.