GODINA PREDUZETNIŠTVA

1904

Vlada Srbije i Ministarstvo privrede, kao resorno ministarstvo, uz učešće brojnih institucionalnih partnera, ove godine sprovode veliki projekat na nacionalnom nivou pod nazivom Godina preduzetništva 2016.

Godina preduzetništva 2016 je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.

Strateško opredeljenje Vlade Srbije je razvoj konkurentne privrede koja, kao i sve razvijene i uspešne ekonomije modernog sveta, počiva na idejama privatne inicijative, preduzetničkog duha i društvenog konsenzusa o važnoj ulozi države i čitavog društva u podsticanju takvih vrednosti i dugoročnih politika.  

Zbog toga je 2016. godina, sa stanovišta države, proglašena Godinom preduzetništva. Tokom ove godine biće paralelno sprovedeni vrlo konkretni paketi pomoći privatnom sektoru zasnovanom na preduzetničkom pristupu, ali i vođena strateška akcija pokretanja talasa najšireg društvenog napora za inaugurisanje principa preduzetništva kao načina mišljenja u ekonomiji, obrazovanju, kulturi, državnim politikama i svim najznačajnijim društvenim procesima.

Osnovna ideja različitih aktivnosti, paketa programa pomoći preduzetništvu i mobilizacije svih segmenata javnosti, društva i države jeste razvoj konkurentne privrede koja, kao i sve razvijene i uspešne ekonomije modernog sveta, počiva na idejama privatne inicijative, preduzetničkog duha i društvenog konsenzusa o podsticanju takvih vrednosti i dugoročnih politika.

Očekuje se da se  kroz Godinu preduzetništva 2016 postave  temelji mnogo dugoročnijeg projekta od velikog značaja za modernizaciju zemlje i dinamičan i fleksibilan razvoj njene ekonomije.