Četvrti redovni sastanak Međuopštinske radne grupe za lokalni i regionalni razvoj

407

U okviru projekta „ Unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu “ koji partnerski sprovode Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica i Razvojna agencija Srbije, ARRA Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica je 19. juna u Krupnju održala Četvrti redovni sastanak Međuopštinske radne grupe za lokalni  i regionalni razvoj ( u daljem tekstu: MORG ).

Na sastanku je koordinatorka Projekta prezentovala sve aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta i analizirao se rad Međuopštinske radne grupe za lokalni  i regionalni razvoj.

               Na sastanku su razmatrani aktuelni programi i  projekti i dati su predlozi za nove projekte koji su prepoznati kao značajni za regionalni razvoj i razvoj svih opština partnera na Projektu.

Iako je Pravilnikom o radu predviđeno da se održi najmanje 4 redovna sastanka godišnje na sastanku je dogovoreno da će Međuopštinska radna grupa za lokalni  i regionalni razvoj nastaviti dalju saradnju i komunikaciju među svojim članovima i dati su predlozi za unapređenje rada i održivost MORG – a u budućem periodu.