25. јануара. 2017. године („Службени гласник РС“ број 5/17) објављене су следеће уредбе:

1769

25. јануара. 2017. године („Службени гласник РС“  број 5/17) објављене су следеће уредбе:

  1. Уредба о утврђивању програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години;
  2. Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за АРРА у 2017. години;
  3. Уредба о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређењу локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно.