Udruženi za razvoj zapadne Srbije

1866

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine trebalo bi da donese privredni rast celom regionu.

Ovu najmlađu razvojnu agenciju u Srbiji formiralo je pet lokalnih samouprava (grad Loznica i opštine Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija i Osečina), kao i pet udruženja preduzetnika (Loznica – dva udruženja, Ljubovija, Mali Zvornik i Bogatić).

Kako je na prezentaciji Agencije na sajmu Biznis baza rekla direktorka Danijela Marković, početni impuls za formiranje ove ustanove desio se na prošlogodišnjoj Biznis bazi, kada su za razliku od drugih, opštine osnivači nastupale samostalno i odvojeno.

Inicijativa za osnovanje je potekla iz Loznice kao motora razvoja ovog regiona, i u tom gradu je početkom marta potpisan protokol o saradnji, da bi sama Agencija bila osnovana 17. juna ove godine. Očekuje se da Agencija bude akreditovana od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj, a po rečima direktorke, mnogo više od ispunjenja tehničkih preduslova za to, pretpostavlja se postojanje političke volje za nesmetan rad agencije.

Da tu neće biti problema svojim izlaganjem potvrdio je i gradonačelnik Loznice, Vidoje Petrović prema kome je osnovni cilj rada agencije stvaranje sredine sa povoljnim poslovnim okruženjem. „Vodi se teška bitka za pokretanje ekonomije i privlačenje investicija i ona je bez ovakve agencije nemoguća“, ističe Petrović. Po njegovim rečima u celom regionu postoje značajni resursi i oni bi trebalo da se iskoriste na pravoi način.

Predsednik oppštine Bogatić, koja će se Agenciji priključiti do kraja godine, Nenad Beserovac, istakao je paradoks da je ova opština bila inicijator projekta, ali se njemu poslednja priključuje. „To je bila politika, ali je to sada iza nas“, kaže Beserovac. On ističe da lokalna samozprava ne treba da bide politički orjentisana već  servis građana, a male opštine same teško da mogu da dođu do investicija.

Kako je postojanje ove Agencije neophodno, presednik opštine Osečina Nenad Stevanović upitao se „Zašto se ova Agencija nije osnovala ranije?“ Stevanović se založio da se što bolje iskoriste iskustva drugih razvojnih agencija. Posebnu težinu učešću Osečina u Agenciji daje činjenica da je ona jedina iz Kolubarskog okruga, ali je prepoznala značaj udruživanja kadrova, kojih nijedna lokalna samouprava pojedinačno  nema dovoljno.

Cilj stvaranja Agnecije na kraju najbolje je dao presednik opštine Mali Zvornik Miodrag Lazić u jednoj rečenici : „Udruženi smo jači!“.