Национална агенција за регионални развој подржала жене предузетнице из нашег краја

1581

На јавни позив у оквиру  Програма подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратне финансијске помоћи у 2014. години  који  је био отворен од 6. јуна до 11 јула, поднето је  4  захтева за унапређење пословања са територије за коју је акредитована Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине  Лозница.

Национална агенција за регионални развој подржала је сва 4  привредна субјекта   која су аплицирала преко наше АРРА.

 Сврха  овог Програма је пружање подршке микро, малим и средњим предузећима у којима учешће жена у власништву је веће од 25%, а које истовремено управљају пословањем, као и предузетничким радњама чији је оснивач жена, у побољшању пословних перформанси и позиције на домаћем и страном тржишту. Програмом се истовремено  промовише женско предузетништво и улога жена у привредним активностима. Бесповратна средства се одобравају за следеће активности: уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања и  обележавање производа „CE“ знаком, побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, побољшање постојећих и развој нових производа/услуга, тестирање нових производа, израду и имплементацију специјализованог софтвера,  нови дизајн производа и амбалаже, електронску презентацију предузећа и едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке. Национална агенција за регионални развој ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 75% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а.

Списак ММСП којима су одобрена средства у 2014.години