U Osečini održana Obuka za početnike u poslovanju

2017

Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica je održala dvodnevnu Obuku za početnike u poslovanju 22 i 23. oktobra 2018. godine u Srednjoj ekonomskoj školi „ Valjevo “ u Osečini u okviru standardizovanog seta usluga za 2018. godinu.

Obuka je imala za cilj da polaznici, budući preduzetnici unaprede svoje veštine iz oblasti preduzetništva i odaberu pravi put od ideje do uspešnog preduzetnika i obuhvatala je sledeće teme:

 

  1. Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika
  2. Pravna regulativa i poreski sistem
  3. Finansije u poslovanju i poslovni plan
  4. Izvori finansiranja za početnike u poslovanju

 

Ukupno 17 polaznika je uspešno završilo obuku.