Održan sastanak u okviru projekta „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“

1783
Podrška-ruralnom -regionalnom-razvoju

U Loznici je 22. avgusta 2017. godineu Biblioteci Vukovog zavičaja u organizaciji Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine, održan sastanak sa ciljem definisanja konkretnih projektnih ideja i izrade Akcionog plana u sklopu realizacije aktivnosti inicijative  „Unapređenje proizvodnje i prerade lekovitog i aromatičnog bilja i jagodičastog voća u funkciji zaustavljanja migratornih  procesa i devastacije sela“, odobrene od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Planirane aktivnosti su u skladu sa ciljevima koji se tiču unapređenja položaja žena i mladih u ruralnom području.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Etno mreže iz Beograda, konsultanti, kao i  partneri iz javnog, civilnog i privatnog sektora,  koji su svojim aktivnim učešćem dali smernice za izradu Akcionog plana. U skladu sa temom, najzastupljenije su bile predstavnice udruženja žena iz Mačvanskog i  Kolubarskog regiona.

Tokom interaktivnog rada sa predstavnicima RRA i konsultantima, učesnici radionice su još jednom imali priliku da iznesu svoje stavove, ideje i potrebe.

Na kraju sastanka dogovoreni su zadaci i obaveze učesnika o daljim koracima na završetku Akcionog plana koje će koordinirati RRA Podrinja, Podgorine i Rađevine zajedno sa predstavnicima Projekta.