Opština Ljubovija

5754

Područje opštine Ljubovija se nalazi na krajnjem zapadnom delu Srbije. Teritorija Opštine je u sastavu krupnije regionalne administrativne jedinice, Mačvanskog okruga kome gravitira u ekonomskom, privrednom i kulturnom pogledu.

Prema prvim rezultatima popisa iz 2011. godine Opština ima 14.424 stanovnika sa 27 naselja prosečne veličine oko 535 stanovnika i zahvata površinu od 356 km2. Grad Ljubovija je centar opštine sa oko 3.946 stanovnika. Gustina naseljenosti opštine je oko 40,5 stanovnika po km2.

Oblast je pretežno brdsko-planinska, dok se manji delovi ravničarskih i brežuljkastih terena nalaze u alivijonu reke Drine.

Opština Ljubovija sa dvadeset sedam naselja, spada u red ekonomski nerazvijenih područja. S obzirom na orjentisanost stanovništva na poljoprivrednu proizvodnju, u ukupnom dohotku poljoprivreda zajedno sa šumarstvom, lovom i vodoprivredom učestvuje sa 50,85%, prerađivačka industrija 23,23%, trgovina 3,48%, građevinarstvo 2,98% i ostale delatnosti sa 19,46%.

Zapadnu granicu teritorije opštine Ljubovije predstavlja reka Drina (granica Srbije), sa istočne strane nalaze se opštine Valjevo i Osečina, na severu se nalaze opštine Krupanj i Mali Zvornik, dok na jugu ovog područja, granicu predstavlja opština Bajina Bašta.

Po površini teritorije, broju stanovnika i naselja, opština Ljubovija se svrstava u manje opštine u Srbiji. Obuhvata 0,64% teritorije, u njoj živi 0,32% stanovništva.

Opština Ljubovija ima solidan položaj kada je u pitanju saobraćaj koji se prvenstveno oslanja na najpogodniji pravac, a to je komunikacija dolinom reke Drine (sever-jug), kojim se ovo područje uključuje u drumske i druge komunikacione sisteme. Glavnu putnu mrežu čine:

  • magistralni put M-19 sever-jug, deonica Mali Zvornik-Ljubovija-Bajina Bašta koji se uključuje u šire magistralne saobraćajnice;
  • magistralni put M-127, takođe pravac sever, vezuje magistralni put M-19 preko Gračanice i Krupnja sa magistralnim putem Loznica-Valjevo-Lazarevac;
  • regionalni put R-113, istočni pravac, Ljubovija-Pecka-Pričević. Ovaj put polazi od magistralnog puta M-4 Loznica-Valjevo-Lazarevac i uključuje se na magistralnu saobraćajnicu M-19.

Područje opštine Ljubovija je povezano sa Republikom Srpskom, mostom na reci Drini.