Održana prezentacija Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija u Loznici

2573

U maloj sali Gradske uprave u Loznici, 12.09.2018. održana je prezentacija Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija.

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, vođenje evidencije o odobrenim podsticajima, kao i druga pitanja od značaja za privlačenje direktnih investicija.

Prezentaciju su održali kolege iz Razvojne agencije Srbije (RAS) uz podršku kolega iz RRA PPR.

Uredba o podsticajima

Dokumentacija uz prijavu

RAS državni podsticaji