Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру ,, Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години“

2325

Република Србија

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

 

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава у оквиру

 

ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ  У ПОСЛОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ

 

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању у 2019. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).

 Циљеви програма су :

– подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката;

– подстицање запошљавања;

– подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва;

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2018. години.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  а каматна стопа од 1%  годишње уз гаранцију банке или 2%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 200.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда  за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 466.666.666,67 динара.

Износ укупних средстава који се одобрава предузетницима и правним лицима по овом Програму не може бити мањи од 400.000,00 динара (кредит у износу од 280.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 120.000,00 динара, односно кредит у износу од 240.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 160.000,00 динара за привредне субјекте из јединица локалне самоуправе разврстане у четврту групу развијености), нити већи од 6.000.000,00 динара (кредит у износу од 4.200.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 1.800.000,00 динара, односно кредит у износу од 3.600.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 2.400.000,00 динара за привредне субјекте из јединица локалне самоуправе разврстане у четврту групу развијености).

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

– доградњу/реконструкцију/ адаптацију/ санацију/инвестиционо одржавање пословног или производног простора;

– куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

 

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за start-up кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа документација у складу са Програмом, предају се Фонду на следеће адресе: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. године.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет страна Министарства: www.privreda.gov.rs и  Фонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

 

Преузмите фајл: Документација за пуштање кредита – старт уп

Преузмите фајл: Информација о спровођењу програма

Преузмите фајл: Изјава 2019 – Ново

Преузмите фајл: Изјава о повезаним лицима – 2019

Преузмите фајл: Пословни план – старт уп 2019

Преузмите фајл: Садржај потребне документације – старт уп 2019

Преузмите фајл: Текст огласа – јавни позив по програму за почетнике

Преузмите фајл: Уредба – старт уп 2019

Преузмите фајл: Захтев за одобрење кредита старт уп  са грантом – правна лица

Преузмите фајл: Захтев за одобрење кредита старт уп  са грантом – предузетници

Преузмите фајл: Програм за почетнике у пословању – 2019