Održana obuka Marketing i prodaja u Loznici

701

Regionalna razvojna agencija Podrinja Podgorine i Rađevine održala je obuku Marketing i prodaja u prostorijama Agencije u Loznici, 28.02.2020. godine  . Teme sa kojima su polaznici upoznati u okviru jednog dana obuhvatile su: Pojam, definicija i značaj marketinga za poslovanje MMSP I preduzetnika, vrste marketinga sa akcentom na digitalni marketing, vrste digitalnog marketinga (web sajt, e-mail marketing, SEO marketing, on-line oglašavanje i marketing na društvenim mrežama) i pojam brenda.

Obuku je uspešno završilo 8 polaznika. Svi polaznici obuke dobijaju sertifikat da su prošli obuku.