Održana obuka „E-poslovanje“

709

06.avgusta u  Loznici, u prostorijama Agencije održana je obuka

“E-poslovanje.“

Učesnici obuke kroz interaktivni rad sa licenciranim predavačem su imali prilike da se bliže upoznaju i unaprede svoja znanja o pojmu E-poslovanja. Ciljevi obuke jesu upoznavanje MSSP  i preduzetnika sa osnovama elektronskog poslovanja i razumevanje koncepta elektronske trgovine i digitalnih aplikacija koje se mogu iskoristiti kao inovativno sredstvo za povećanje konkurentnosti i smanjenje trškova poslovanja.

Program obuke je obuhvatio i sledeće teme:

1.Uvod u elektronsko poslovanje

2.Poslovni preduslovi za elektronsko poslovanje

3.Tehnički preduslovi za elektronsko poslovanje

4.Elektronsko bankarstvo

5.Elektronske fakture

6.Servisi E-uprave

7.kvalifikovani sertifikati

8.Poslovni softver

9.Računarstvo u oblaku

10.Sigurnost i bezbednost Obuku je uspešno završilo 9  polaznika.