Јавни позив за пријаву пројекта за Програм за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину

1583

Министарство привреде расписало је јавни позив за пријаву пројекта, у оквиру Програма за подршку унапређењу привредног амбијента локалних самоуправа који се реализује у циљу привлачења инвестиција.

Пројекат може да пријави локална самоуправа на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а пројекат могу пријавити и више локалних самоуправа уколико заједно учествују у реализацији.

Локалне самоуправе пројекте могу пријавити до 25. фебруара 2015. године.

У циљу привлачења инвестиција, стварања повољног пословног окружења, отварања нових радних места и смањења незапослености, Влада Србије је Уредбом, на предлог Министарства привреде, утврдила  Програм за подршку унапређењу привредног амбијента локалних самоуправа у циљу привлачења инвестиција.

За реализацију Програма Министарство привреде је буџетом за 2015.  годину определило 166.430.000 динара. Министарство учествује у финансирању пројекта до 50 одсто његове вредности, док преостала средства обезбеђује локална самоуправа.

Ова средства су намењена за инфраструктурно опремање пословних зона изградњом нових и реконструкцијом постојећих саобраћајница, комуналнине, електроенергетске и енергетске инфраструктуре, али и реализацију других пројеката који су у функцији привлачења инвестиција у градовима и општинама Србије.

ДОКУМЕНТАЦИЈА