Odobren program Mentoringa za 7 privrednih subjekata

1724

 Za ukupno 7 privrednih subjekata i preduzetnika sa teritorije koju pokriva naša Agencija odobren je program Mentoringa po  Javnom pozivu  za realizaciju standardizovane usluge mentoringa   u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini, koji se realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) a preko akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) sa sedištem u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Kruševcu i Loznici . Ukupno je odobreno 235 sati usluge mentoringa koje će zaposleni iz Agencije posvetiti radu sa izabranim klijentima a u cilju podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga.

Proces  mentoringa odvija se po metodologiji NARR (koju je preuzela RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor, u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, sprovodi određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku), i to u prostorijama korisnika. Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

SADRŽAJ MENTORING USLUGA je sledeći:

▪ Dijagnostikovanje poslovanja;

▪ Pomoć u pripremanju razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;

▪ Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;

▪ Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSP i zadruge;

▪ Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

▪ Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;

▪ Savetovanje/koučing;

▪ Obuka;

▪ Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.