Одобрен програм Менторинга за 7 привредних субјеката

1725

 За укупно 7 привредних субјеката и предузетника са територије коју покрива наша Агенција одобрен је програм Менторинга по  Јавном позиву  за реализацију стандардизоване услуге менторинга   у складу са Програмом Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2016. години, који се реализује у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (РАС) а преко акредитованих развојних агенција (АРРА) са седиштем у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Зајечару, Крушевцу и Лозници . Укупно је одобрено 235 сати услуге менторинга које ће запослени из Агенције посветити раду са изабраним клијентима а у циљу подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспешних привредних субјеката и задруга.

Процес  менторинга одвија се по методологији НАРР (коју је преузела РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице-ментор, у директном контакту и раду са оснивачем и/или одговорним лицем привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, спроводи одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику), и то у просторијама корисника. Оснивач и/или одговорно лице привредног субјекта и менаџмент/управа задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

САДРЖАЈ МЕНТОРИНГ УСЛУГА је следећи:

▪ Дијагностиковање пословања;

▪ Помоћ у припремању развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;

▪ Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама како би се подстакао развој и унапређење пословања;

▪ Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСП и задруге;

▪ Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;

▪ Помоћ у проналажењу пословних партнера;

▪ Саветовање/коучинг;

▪ Обука;

▪ Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.