Obuka za početnike u poslovanju održana u Malom Zvorniku

1255

Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica je održala dvodnevnu Obuku za početnike u poslovanju 26 i 27. novembra 2018. godine u Srednjoj školi Mali Zvornik u okviru standardizovanog seta usluga za 2018. godinu.

Kroz dvodnevnu obuku, sedamnaest polaznika je upoznato sa načinom realizacije poslovne ideje, kako postati uspešan preduzetnik, postupkom registracije preduzetnika i privrednih društava,  kao i koje su to poreske i druge obaveze koje ih čekaju nakon registracije firme i postupkom izrade biznis plana.

Obuka je imala za cilj da sa stečenim znanjem polaznici, budući preduzetnici, unaprede svoja znanja  i veštine iz oblasti preduzetništva i odaberu pravi put od ideje do uspešnog preduzetnika i obuhvatala je sledeće teme:

  1. Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika
  2. Pravna regulativa i poreski sistem
  3. Finansije u poslovanju i poslovni plan
  4. Izvori finansiranja za početnike u poslovanju