Obuka za početnike u poslovanju održana u Loznici

1086

U okviru standardizovanog seta usluga za 2020. godinu, a na osnovu Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica je održala dvodnevnu Obuku za početnike u poslovanju od 05-06.03.2020. godine u prostorijama Agencije u Loznici.

Osnovni cilj obuke je da  polaznici, potencijalni početnici u poslovanju, dobiju osnovne najpotrebnije informacije i da unaprede svoja znanja iz oblasti preduzetništva kako bi odabrali pravi put od ideje do uspešnog preduzetnika. Polaznicima obuke predstavljeni su osnovni elementai biznis plana, upoznati  sa potrebnom dokumentacijom i zahtevima aktuelnih javnih poziva za početnike u poslovanju. Polaznici su u okviru dvodnevne obuke dobili osnovne informacije o poreskim i drugim obavezama koje ih čekaju nakon registracije firme.

Obuka je obuhvatala sledeće teme:

  1. Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika
  2. Pravna regulativa i poreski sistem
  3. Finansije u poslovanju i poslovni plan
  4. Izvori finansiranja za početnike u poslovanju

Obuku je uspešno završilo 10 polaznika. Svi polaznici obuke dobijaju sertifikat da su prošli obuku, koji je jedan od uslova konkurisanja za   bespovratna finansijska sredstva kod određenih institucija.