Novi ciklus programa ,, Pokreni se za posao“ koji sprovodi ENEKA

1857

Konkurs za novi, deseti ciklus nacionalnog programa „Pokreni se za posao“, koji sprovodi ENEKA uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji je otvoren od 15. januara i trajaće do 31. marta 2019. godine. Program ima za cilj da podrži pokretanje i unapređivanje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije koji imaju dobru, inovativnu i održivu poslovnu ideju.

Šta je program „Pokreni se za posao“?

Program „Pokreni se za posao” su 2009. godine pokrenule kompanija Filip Moris i organizacija ENEKA, u želji da doprinesu smanjenju nezaposlenosti u Srbiji i podstaknu preduzetništvo u našoj zemlji.

Preduzetnički duh, inovativnost, kreativnost i hrabrost su vrednosti koje i sami neguju u svojim organizacijama, a kroz program „Pokreni se za posao” prenose i u svoje okruženje. Zbog toga će i ove godine podržati inovativne, disruptivne male biznise, koji mogu da naprave razliku. Zato, ako veruješ da je tvoja ideja jedinstvena i inovativna, ovo je prilika da je ostvariš!

Šta ti pruža program Pokreni se za posao?

  • donaciju u vidu opreme, licenci ili sertifikata, standardizacije i optimizacije neophodne za pokretanje ili unapređenje biznisa, u vrednosti do 1.000.000 dinara, uz obavezno finansijsko učešće u iznosu od 20 odsto vrednosti granta;
  • poslovne i stručne obuke;
  • stalnu savetodavnu i mentorsku pomoć.

Šta ti je potrebno kako bi učestvovao u našem programu?

  • dobra, inovativna i održiva poslovna ideja za pokretanje ili unapređenje sopstvenog biznisa (inovativnost može biti u samom proizvodu, načinu proizvodnje, tehnologiji i/ili pristupu poslovanju);
  • prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;
  • dodatni plus je ako tvoja ideja poštuje neke od principa održivog razvoja kao što su društveno-odgovorno poslovanje, korišćenje obnovljivih izvora energije, energetska efikasnost, zaštita i očuvanje životne sredine, a posebno je važno zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština.

Više informacija o programu možete pronaći na www.pokrenisezaposao.rs .