Aktivnosti koje su obeležile leto u našoj agenciji

1786

U periodu jun – septembar Agencija je realizovala brojne aktivnosti na terenu naših opština osnivača, ali na teritoriji ostalih opština koje se nalaze u Mačvanskom i Kolubarskom upravnom okrugu.

Održani su sastanci u opštinama osnivačima Agencije sa rukovodstvima opština i direktorima JP i ustanova u cilju uspostavljanja bolje i konkretnije saradnje u pripremi i realizaciji  budućih projekata, ali i u drugim bitnim oblastima- pripremi strateških dokumenata, realizaciji potrebnih obuka za lokalne samoprave iz različitih oblasti i dr.

Nakon iskazane potrebe za obukom za pisanje projekata u svim opštinama 21-22. septembra je održana obuka za predstavnike opština u Ljuboviji.

U cilju predstavljanja i promocije međudržavnog projekta Podrinje, održani sastanci sa predstavnicima 10 lokalnih samouprava koje se nalaze na teritoriji koju pokriva Agencija a koje su u projektu Podrinje, i urađen dokument „Analiza potreba jedinica lokalne samouprave na teritorji ARRA Podrinja, Podgorine i Rađevine u okviru projekta „Unapređenje institucionalne infrastrukture u cilju pripreme razvojnih projekata na teritoriji Podrinja“.

U okviru Programa set standardizovanih usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike za 2015. koji se od druge polovije meseca jula  realizuje u saradnji sa NARR-om i Ministarstvom privrede do sada održano 8 obuka sa preuzetnicima i održane 4 promocije – 3 promocije Javnih poziva za konkuretnost i Žensko preduzetništvo i 1 promocija preuzetništva  i preduzetničke kulture za učenike srednje škole u Krupnju. Aktivnosti po ovom Programu se nastavljaju sve do kraja godine.

U saradnji sa Gradskom upravom Loznica, Privrednom komorom i Ambasadom Italije održana je promocija italijanske kreditne linije za preduzetnike i firme sa naše teritorije.Italijanska vlada kreditira mikro, mala, srednja i javna preduzeća u Srbiji preko domaćih banaka. Ovo je izneto na prezentaciji u lozničkom Omladinskom centru pred okupljenim preduzetnicima iz ovog kraja.Iznos kredita za mikro preduzeća i preduzetnike kreće se od 5.000 do 1000.000 evra, od 50.000 do milion za mala i srednja preduzeća, dok javna preduzeća mogu da dobiju kredit u iznosu do 2 000.000 evra.Sredstva se odobravaju po efektivnoj kamatnoj stopi od 4,35 odsto na period od osam godina uz grejs period do dve godine. Najmanje 70 procenata  odobrenih sredstava mora se iskoristiti za nabavku opreme,  rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla, dok preostalih 30 odsto može da se koristi za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta, piše portal Privredne komore Srbije.  Ovom kreditu moguće je pristupiti preko banke Intesa, Čačanske banke, Erste bank, Eurobank, Jumbes, KBM, Komercijalne banke, Sberbank Srbija i Unikredit banke.