КРЕИРАЈ ЖИВОТ – Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2017.

1189

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2017. години

Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у оквиру  програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години (у даљем тексту: Програм) додељује бесповратна средства микро предузећима, малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/машина са циљем олакшавања финансирања набавке производне опреме и јачања њихове конкурентности.

Програм спроводи Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом.

Бесповратна средства ће се одобравати заједно са кредитом одобреним од стране партнерске/их банке/банака, или уговором о финансијском лизингу одобреним од стране партнерске лизинг компаније изабране на основу овог позива.

Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији Програма.

Циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.

Специфични циљеви Програма су:

1) унапређење технолошких процеса производње;

2) побољшање конкурентности произвођача;

3) повећање вредности и обима промета;

4) смањење ризика финансирања набавке производне опреме;

5) смањење трошкова финансирања производне опреме кроз ниже каматне стопе и/или накнаде;

6) повећавање понуде дугорочних извора финансирања;

7) промовисање залоге на опреми, као примарног и довољног средства обезбеђења кредита;

8) побољшање кредитне понуде банака и лизинг компанија за финансирање набавке производне опреме;

9) јачање партнерства између банака, лизинг компанија и јавног сектора у унапређењу извора финансирања.

Документација