Konkurs za izradu logoa

3600
Logo 3

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine (RRA PPR)
poziva sve zainteresovane osnovne i srednje škole sa teritorije
mačvansko-kolubarskog regiona da uzmu učešća u konkursu za izradu logoa
koji će biti korišćen prilikom prodajnih i promotivnih aktivnosti koje
sprovode pčelari iz našeg regiona.

Šta

Pozivamo vas da nam dostavite literarne radove vaših učenika sa
predlozima logoa koji promoviše i oslikava regionalni identitet pčelara
iz našeg regiona. Logo će se koristiti za označavanje (brendiranje)
pčelarskih izložbenih štandova (sajmovi i prodajne menifestacije),
internet prezentacije Udruženja pčelara mačvansko-kolubarskog regiona,
promotivnih materijala (lifleti, flajeri, brošure) koje koriste Udruženja
pčelara iz mačvansko-kolubarskog regiona, prilikom sastanaka,
prezentacija i predavanja koje organizuju Udruženja pčelara iz regiona,
kao i prilikom drugih manifestacija i događaja tokom kojih je potrebno
predstaviti pčelinje proizvode i pčelare iz regiona.

Kako i kad

Literarni radovi se dostavljaju u slobodnom formatu, na papiru za crtanje,
u kompjuterskom programu za crtanje ili za izradu logoa, ili u drugom
prikladnom formatu. Radovi moraju biti konačna rešenja i moraju biti
obojeni (osim ako konačni predlog konačnog rešenja logoa nije u
crno-beloj tehnici). Konkursna komisija zadržava pravo da traži doradu
najboljeg rada za konačnu verziju koja će biti korišćena za izradu logoa,
a učenici i škole se slanjem radova odruču autorskih prava odnosno prava
na materijalnu i drugu nadoknadu koja može proisteći iz korišćenja logoa
(ne odnosi se na nagradu koja se dodeljuje najboljim radovima). Nagrađenom
autoru ili autorki i školi koju pohađa ne odriče se pravo da se
predstavlja kao autor logoa i/ili dobitnik nagrade.

Učeničke radove dostavite poštom, lično ili e-mailom do 16. aprila
2018.godine na adresu: Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i
Rađevine, Jovana Cvijića 20, Loznica odnosno na e-mail adresu:
office@rrappr.rs

Proglašenje najboljih radova i dodela nagrada održaće se 23 aprila
2018.godine u prostorijama RRA PPR. Svi dobitnici nagrada će biti
naknadno obavešteni o tačnom terminu.

Nagrade za škole:

I Nagrada –lektira za školsku biblioteku u vrednosti od 25.000 dinara
II Nagrada –lektira za školsku biblioteku u vrednosti od 20.000 dinara
III Nagrada – lektira za biblioteku u vrednosti od 15.000 dinara

Nagrade za učenike:

I Nagrada – 15 tegli meda i drugih pčelarskih proizvoda i knjige u
vrednosti 2000,00 dinara
II Nagrada – 10 tegli meda i drugi pčelarski proizvoda i knjige u
vrednosti 1.500,00 dinara
III Nagrada – 5 tegli meda i drugi pčelarski proizvoda i knjige u
vrednosti 1.500,00 dinara

Pitanja i odgovori:

Molimo Vas da se za sva dodatna pitanja obratite Zoranu Injcu , na mail: :
zinjac@rrappr.rs ili na telefon: 015 876 096

Ukratko o projektu:

Projekat „Unapređenje proizvodnje i kvaliteta meda u mačvansko-kolubarskom
okrugu“sprovodi Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i
Rađevine a finansira ga SDC kroz Program podrške ruralnom i
regionalnom razvoju u Srbiji koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS,
Ruralni forum Poljske i Partner Solušns.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta i proizvodnje meda, a između
ostalog, u okviru projekta pored obuka osuđenika-maloletnika iz Kazneno
popravnog zavoda (KPZ) Valjevo sa ciljem njihove socijalizacije i
osposobljavanja za socijalnu i društvenu integraciju nakon boravka u
KPZ-u, prediđena je i nabavka košnica i pčelinjih društava za osuđenike
maloletnike kao i za Poljoprivrednu školu u Valjevu, uvođenje pčelarstva
kao izbornog predmeta u nastavni program Poljoprivredne škole, nabavka
kancelarijske i opreme neophodne za prezentacije i održavanje edukacija
kao i štandova za udruženja pčelara. Projektom je takođe predviđena
nabavka linije za izradu satnih osnova i mašine za izradu šećernih
pogača, i nabavka laboratorijskog mikroskopa i opreme za mikroskopsko
ispitivanje zdravlja pčelinjih društava. Predviđena je i izrada
interaktivne veb stranice pčelara „Mačvansko – Kolubarskog regiona“.

Vodeći partner na projektu je Regionalna razvojna agencija Podrinja,
Podgorine i Rađevine, a ostali partneri su Grad Loznica, Grad Valjevo,
Opštine Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Osečina, Bogatić, Mionica, Ub,
kao i Poljoprivredna škola Valjevo, Pčelarsko društvo „Loznica“, Društvo
pčelara „Azbukovica“ Ljubovija i udruženje pčelara „Nukleus“ Valjevo, KPZ
Valjevo, Udruženje „Pera Jovanović-Komirićanac“ Osečina i Društvo pčelara
„Mačva“ Bogatić.

Direktor

Ljiljana Nikolić