Vizija i ciljevi

5614

Vizija

Regionalna razvojna agencija Podrinja,Podgorine i Rađevine DOO Loznica kao kreativna i na znanju zasnovana organizacija, ključni pokretač i nosilac razvojnih procesa u regionu.

Ciljevi

–          Razvijanje partnerstva na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou između javnog i privatnog sektora na realizaciji razvojnih projekata u cilju ravnomernog regionalnog razvoja.

–          Pospešivanje celokupnog razvoja regije.

–          Pronalaženje domaćih i međunarodnih finansijskih sredstava za finansiranje projekata.

Pruženje pomoći i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima i unapređenje ekonomskog razvoja regije Podrinja,Podgorine i Rađevina.