U Osečini održan sastanak MORG-a

883

U Osečini 03.12.2018. godine sa početkom u 11 časova predstavnici Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica, prisustvovali su sastanku Međuopštinske radne grupe (MORG) za lokalni  i regionalni razvoj.

Ovo je bio prvi sastanak MORG-a koji se uspostavlja kao značajno radno telo za lokalni i regionalni razvoj u okviru projekta ,, Unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu“ koji partnerski sprovode Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica(RRA PPR DOO) i Razvojna agencija Srbije (RAS).

Na sastanku se govorilo i ciljevima osnivanja i rada MORG-a, tj.  da se kroz regionalne projekte objedine svi raspoloživi institucionalni i individualni kapaciteti i ostvari stručna saradnja na pripremi i realizaciji projekata u oblasti unapređenja saradnje i jačanja kapaciteta subjekata regionalnog razvoja.

Ostale teme sastanka su obuhvatale razmatranje Pravilnika o radu MORG-a, izbor predsednika, kao i ideje i predloge članova MORG-a  za buduće lokalne i regionalne projekte.