Ključna reč: Set MMSPP

Standardizovani set usluga za MMSPP

Akreditovane regionalne razvojne agencije realizuju standardizovani set usluga koji čini pet grupa usluga: informacije, obuke, savetodavne usluge, mentoring i promocije. Opšti cilj je podrška rastu...