Јавни позив у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Start up

3149

Oбавештавамо вас да је данас, 20.04.2016. године, објављен Јавни позив у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Start up, који ће трајати до 20.05.2016. године.

У прилогу вам достављамо текст Пројекта, као и документацију која је саставни део истог, и то:

  1. Јавни позив за доделу пакета подршке у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Startup; 
  2. Упутство за спровођење  Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Start-up; 
  3. Пријава за учешће у обукама (Образац 1),
  4. Изјава о прихватању услова за учешће у Пројекту  подршке почетницима за започињање посла – Start up (Образац 2);
  5. Изјава да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалних самоуправа или донаторских организација (Образац 3);
  6. Пријава за доделу бесповратних средстава (Образац 4);
  7. Захтев за исплату одобрених средстава (Образац 5);
  8. Финансијски идентификациони лист (Образац 6).

Јавни позив је објављен у Вечерњим новостима, као и на сајту Развојне агенције Србије. 

Захтеви са пратећом документацијом у оквиру Пројекта се подносе лично или препорученом поштом најближој АРРА. Предвиђено је да АРРА пружају информације и помоћ у припреми документације за учешће у Пројекту и врше пријем захтева са пратећом документацијом. Пријаве достављене Развојној агенцији Србије ће бити дисквалификоване.