SME WEEK 2019. Одржана трибина „Социјално предузетништво између теорије и праксе у Србији“

254

У понедељак 04. новембра 2019. године у свечаној сали општине Богатић одржана је трибина „Социјално предузетништво између теорије и праксе у Србији“. Организатор ове трибине била је АРРА Подриња, Подгорине и Рађевине из Лознице у оквиру Европске недеље предузетништва SME WEEK 2019.

Социјално предузетништво је модел пословања који може да ублажи веома важне проблеме у економији једне заједнице, значајно да допринесе паду стопе незапослености, положају социјално угрожених група и њиховом укључивању у живот заједнице. Социјално предузетништво на тај начин доводи до општег унапређења квалитета живота у заједници кроз јачање економије, социјалне укључености, активирања неискоришћених људских потенцијала и смањење потребе за подршком заједнице кроз социјална давања. Овакав вид пословања је одавно заступљен у Европској унији , а наша држава још увек успоставља оквире како би социјално предузетништво постало значајан део МСПП сектора. О овој теми присутнима су говорили Дина Ракин испред Коалиције за солидарну економију као и представници организација и предузећа која се у нашем региону баве социјалним предузетништвом  – Мирољуб Николић испред „Caritas“ Богатић,  Марија Игњатовић испред предузећа за професионалну рехабилитацију „Novitas consult“ из Шапца, и Горан Ђокић испред графичког центра „Нова“ Шабац. Они су поделили своја искуства у бављењу социјалним предузетништвом, зашто су одлучили да се баве овим видом пословања, који су проблемиса којима се суочавају у свом раду.