Promocija aktuelnih programa podrške sektoru malih i srednjih preduzeća u Osečini

455

U utorak 14.05.2019. godine u Osečini predstavnici Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO održali su promociju  aktuelinih programa podrške sektoru mailih i srednjih preduzeća:

 1. PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU U 2019.;
 2. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2019.;
 3. SPROVOĐENJE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA U 2019.GODINI

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

 1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja – sertifikacija i resertifikacija;
 2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
 3. Nabavka i/ili implementacija i/ili parametrizacija i/ili nadgradnja specijalizovanog softvera – „ERP“ , koja mora obuhvatiti i module koji se odnose na proizvodne procese.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Razvojna agencija Srbije kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

 1. zakup izlagačkog prostora;
 2. izgradnju izlagačkog prostora;
 3. administrativne troškove (upisnina) i troškove tehničkih usluga (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet);
 4. izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu).

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova projekta, bez PDV. Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, klasterima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata, klastera i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. 

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava klastera i zadruga i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.  

Zainteresovani kandidati podnose prijave u četiri kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti – registrovani pre marta 2016. godine; 
 • Klasteri;

Zadruge.