Promocija aktuelnih programa podrške sektoru malih i srednjih preduzeća u Bogatiću

426

U utorak 04.06.2019. godine u Osečini predstavnici Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO održali su promociju  aktuelnih programa podrške sektoru mailih i srednjih preduzeća:

  1. PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU U 2019.;
  2. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2019.;
  3. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „NORVEŠKA ZA VAS“

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

  1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja – sertifikacija i resertifikacija;
  2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
  3. Nabavka i/ili implementacija i/ili parametrizacija i/ili nadgradnja specijalizovanog softvera – „ERP“ , koja mora obuhvatiti i module koji se odnose na proizvodne procese.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Razvojna agencija Srbije kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

  1. zakup izlagačkog prostora;
  2. izgradnju izlagačkog prostora;
  3. administrativne troškove (upisnina) i troškove tehničkih usluga (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet);
  4. izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu).

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova projekta, bez PDV. Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Javni poziv za učešće u projektu „Norveška za vas“ pruža mogućnosti manje razvijenom lokalnim samoupravama, da kroz poboljšanje poslovanja aktuelnih preduzeća kao i osnivanje novih, približe lokalnim samoupravama koje su na većem nivou društveno-ekonomskog razvoja.

Sam Projekat sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), a sredstva koja su obezbeđena za ovu namenu iznose 798.000,00 američkih dolara i ona su ravnomerno raspoređena u dva lota.

LOT 1 je namenjen za početnike u poslovanju i ukupna dostupna sredstva iznose 399.000,00 američkih dolara. Pravo učešće imaju preduzeća čije je poslovanje registrovano za proizvodnju ili usluge, pri čemu se podržava samo kupovina nove opreme uz obavezu učešća u iznosu od 10% troškova projekta od strane aplikanata. Maksimalan iznos po jednom grantu je 11.400,00 dolara dok je minimalan iznos 3.420,00 dolara LOT 2 je usmeren na poboljšanje poslovanja postojećih preduzeća kroz obezbeđivanje novih radnih mesta, i u tu svrhu su obezbeđena sredstva u iznosu od  399.000,00 dolara. Preduzeća imaju obavezu učešća u iznosu od 20% prihvaćenih troškova, dok je maksimalan iznos po grantu takođe 11.400,00 dolara a minimalni je nešto viši i on iznosi 5.700,00 američkih dolara.