Промоција актуелних програма подршке сектору малих и средњих предузећа у Богатићу

1382

У уторак 04.06.2019. године у Осечини представници Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО одржали су промоцију  актуелних програма подршке сектору маилих и средњих предузећа:

  1. ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ МСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ У 2019.;
  2. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2019.;
  3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ „НОРВЕШКА ЗА ВАС“

Развојна агенција Србије кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике. Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

  1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – сертификација и ресертификација;
  2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
  3. Набавка и/или имплементација и/или параметризација и/или надградња специјализованог софтвера – „ЕРП“ , која мора обухватити и модуле који се односе на производне процесе.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Развојна агенција Србије кроз Програм подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству, обезбеђује институционалну подршку малим и средњим предузећима, која су извозно оријентисана и која желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

  1. закуп излагачког простора;
  2. изградњу излагачког простора;
  3. административне трошкове (уписнина) и трошкове техничких услуга (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет);
  4. израду промотивног материјала (дизајн и штампу).

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова пројекта, без ПДВ. Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Јавни позив за учешће у пројекту „Норвешка за вас“ пружа могућности мање развијеном локалним самоуправама, да кроз побољшање пословања актуелних предузећа као и оснивање нових, приближе локалним самоуправама које су на већем нивоу друштвено-економског развоја.

Сам Пројекат спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), a средства која су обезбеђена за ову намену износе 798.000,00 америчких долара и она су равномерно распоређена у два лота.

ЛОТ 1 је намењен за почетнике у пословању и укупна доступна средства износе 399.000,00 америчких долара. Право учешће имају предузећа чије је пословање регистровано за производњу или услуге, при чему се подржава само куповина нове опреме уз обавезу учешћа у износу од 10% трошкова пројекта од стране апликаната. Максималан износ по једном гранту је 11.400,00 долара док је минималан износ 3.420,00 долара ЛОТ 2 је усмерен на побољшање пословања постојећих предузећа кроз обезбеђивање нових радних места, и у ту сврху су обезбеђена средства у износу од  399.000,00 долара. Предузећа имају обавезу учешћа у износу од 20% прихваћених трошкова, док је максималан износ по гранту такође 11.400,00 долара а минимални је нешто виши и он износи 5.700,00 америчких долара.