Пројекат “Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана – Норвешка за вас”

2258

Пројекат “Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана – Норвешка за вас” има за циљ да допринесе равномерном друштвено-економском развоју у Србији кроз повећање могућности запошљавања, посебно рањивих и маргинализованих група, подршку социјалној кохезији, као и унапређењу локалне инфраструктуре. Пројекат ће, такође, допринети и успостављању оквира информационе безбедности електронске управе у Србији.

Назив пројекта: Норвешка за вас
Трајање: август 2018 – јул 2020.
Буџет: 4,27 милиона евра
Донатор: Краљевина Норвешка преко амбасаде Краљевине Норвешке у Србији
Имплементатор: Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)

Више информација на сајту: www.norveskazavas.org.rs