Позив за подношење предлога пројеката у 2019. години

2646

Амбасада Републике Чешке у Београду са задовољством објављује позив за подношење захтева за мале локалне пројекте (МЛП) развојне сарадње којим директно управља Амбасада Републике Чешке у Београду.

Ови пројекти комплементарни су великим вишегодишњим пројектима, које имплементира Чешка развојна агенција (ЦзДА) те представљају важну компоненту Чешке иностране развојне сарадње.

Пројекти би требало да буду усмерени у секторе здравства, образовања и просвете, заштите животне средине, као и подршке маргинализованим групама.

Средства обезбеђена од стране Амбасаде Републике Чешке за сваки пројекат крећу се између 200.000 ЦЗК (око 920.000 динара) до максималног лимита 500.000 ЦЗК (око 2.300.000 динара). Исплата грантова се врши у динарима, на основу износа наведеног у обрасцу у ЦЗК и према курсу који Амбасада користи приликом исплате. Према томе, подносилац пријаве мора узети у обзир да се износ мало разликује од износа датог у пријавном формулару.

Суфинансирање од стране подносиоца пријаве или из других извора је добродошло. Прекомерне трошкове сноси подносилац пријаве. Укупан износ личних и путних трошкова не сме прелазити 25% укупног буџета МЛП. Наглашавамо да мали локални пројекти морају имати развојни аспекат (не подразумевају нпр. трошкове режије корисника, нити им је циљ јачање капацитета корисника).

Ко је квалификован да поднесе пријаву за пројекат?

Подносиоци захтева могу бити невладине организације, институције јавне управе и самоуправе (општинске, покрајинске, републичке), академске, културне, социјалне и здравствене установе и др. Донације нису намењене за подстицање предузетништва.

Подношење пријаве:

Формулар за пријаву можете преузети овде: Формулар МЛП 2019 (XЛС, 68 КБ)

Захтев се попуњава на енглеском језику и подноси Амбасади на даље разматрање. Разматране ће бити само пријаве са адекватно и комплетно попуњеним формуларом овереним и потписаним од стране овлашћеног лица. Уз формулар потребно је послати и документ о овлашћењу именованог представника да заступа подносиоца пројекта. Уколико подносилац није државна установа прилаже се и копија документа којим се потврђује да је подносилац правно лице. Осим попуњеног формулара за пријаву и наведених докумената не слати никакве друге прилоге.

Документацију је потребно послати у папирној форми на адресу Амбасаде: Булевар краља Александра 22,  11000 Београд, као и у електронској форми на е-маил адресу: mlp.belgrade.2019@gmail.com.

Рок за подношење предлога је 30. септембар 2018. године, до 12 часова.

Контактирани ће бити само они подносиоци чији предлози буду ушли у ужи избор за донацију.

Истичемо да подношењем захтева није аутоматски омогућено право на донацију, због тога што на основу великог броја заинтересованих Амбасада није у могућности да позитивно одговори свим подносиоцима захтева.

За остале информације молимо вас да нас контактирате путем е-маила.