Počele sa radom Međuopštinske radne grupe

872
Medjuopstinske-radne-grupe

U petak 02. oktobra održan je prvi sastanak međuopštinskih radnih grupa za infrastrukturu i ekologiju i zaštitu životne sredine. Na ovom sastanku je predstavljen koncept rada međuopštinskih radnih grupa, identifikovani su problemi i prezentovano šta je i koliko urađeno za rešavanje bitnih pitanja za lokalne zajednice u navedenim oblastima. Postignut je i dogovor oko dinamike budućih aktivnosti .

Međuopštinske radne grupe su zamišljene kao operativna i stručna tela koja bi svojim radom trebalo da identifikuju, izrade i implementiraju međuopštinske i regionalne projekte uz saradnju sa Agencijom i jedinicama lokalne samouprave.  Članove radnih grupa delegirale su opštine osnivači Agencije. Za sada formirane su grupe za 7 oblasti : infrastruktura, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj, energetika, strateško planiranje i sektor MSP.

Do kraja meseca oktobra planirano je da se održe konstitutivni sastanci i preostalih 5 međuopštinskih radnih grupa.