Održana promocija u Malom Zvorniku

366

U sredu 30.01.2018. godine u Malom Zvorniku predstavnici Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO održali su promociju programa ,, Internacionalizacija MSP u 2019. godini“ koji je razvila Razvojna agencija Srbije.

Razvojna agencija Srbije ovim programom sufinansira nastup domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima u okviru Nacionalnog štanda Srbije. Programom je predviđeno da RAS snosi troškove: zakupa prostora na sajmovima, izgradnje i dizajna štanda kao i ostale prateće troškove koji su u vezi sa izgradnjom štanda. RAS će takođe finansirati i izradu sajamske brošure za svaki sajam kao i promotivne aktivnosti koje su u vezi sa promocijom nastupa na međunarodnim sajmovima.

Osim malih i srednjih privrednih društava ovim programom su takođe obuhvaćena i velika privredna društva. Program će biti realizovan u periodu od decembra 2018. godine do februara 2020. godine.