Održana promocija aktuelnih programa podrške sektoru malih i srednjih preduzeća u Loznici

404

U četvrtak 04.07.2019. godine u Loznici u prostorijama Regionalne razvojne agencije Podrinja Podgorine i Rađevine održana je  promociju  aktuelnih programa podrške sektoru mailih i srednjih preduzeća. Predstavnici Regionalne razvojne agencije svim zainteresovanim privrednicima pružili su detaljne informacije o uslovima i načinu konkurisanja za programe koji su trenutno aktuelni.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019.  namenjen je  licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju: dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, poslovnog ili proizvodnog prostora, kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), kao i trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019.godini.namenjen je preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim subjektima i zadrugama koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za: kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje, proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda, kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje, trajna obrtna sredstva – koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja, nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 12.500.000,00 dinara. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,0% godišnje uz garanciju banke i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.
Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Javni poziv za učešće u projektu „Norveška za vas“ pruža mogućnosti manje razvijenom lokalnim samoupravama, da kroz poboljšanje poslovanja aktuelnih preduzeća kao i osnivanje novih, približe lokalnim samoupravama koje su na većem nivou društveno-ekonomskog razvoja.

Sam Projekat sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), a sredstva koja su obezbeđena za ovu namenu iznose 798.000,00 američkih dolara i ona su ravnomerno raspoređena u dva lota.

LOT 1 je namenjen za početnike u poslovanju i ukupna dostupna sredstva iznose 399.000,00 američkih dolara. Pravo učešće imaju preduzeća čije je poslovanje registrovano za proizvodnju ili usluge, pri čemu se podržava samo kupovina nove opreme uz obavezu učešća u iznosu od 10% troškova projekta od strane aplikanata. Maksimalan iznos po jednom grantu je 11.400,00 dolara dok je minimalan iznos 3.420,00 dolara LOT 2 je usmeren na poboljšanje poslovanja postojećih preduzeća kroz obezbeđivanje novih radnih mesta, i u tu svrhu su obezbeđena sredstva u iznosu od  399.000,00 dolara. Preduzeća imaju obavezu učešća u iznosu od 20% prihvaćenih troškova, dok je maksimalan iznos po grantu takođe 11.400,00 dolara a minimalni je nešto viši i on iznosi 5.700,00 američkih dolara.