Одржана промоција актуелних програма подршке сектору малих и средњих предузећа у Лозници

411

У четвртак 04.07.2019. године у Лозници у просторијама Регионалне развојне агенције Подриња Подгорине и Рађевине одржана је  промоцију  актуелних програма подршке сектору маилих и средњих предузећа. Представници Регионалне развојне агенције свим заинтересованим привредницима пружили су детаљне информације о условима и начину конкурисања за програме који су тренутно актуелни.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019.  намењен је  лицима која желе да покрену сопствени посао, или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева.Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају: доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, пословног или производног простора, куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година), као и трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године, а каматна стопа од 1% годишње уз гаранцију банке или 2% годишње уз остала средства обезбеђења, уз примену валутне клаузуле.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2019.години.намењен је предузетницима, микро, малим и средњим привредним субјектима и задругама који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма.

Средства опредељена Програмом намењена су за: куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање, производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа, куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње, трајна обртна средства – која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања, набавку софтвера и других нематеријалних улагања.Максимални износ бесповратних средстава је 12.500.000,00 динара. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1,0% годишње уз гаранцију банке и 2% годишње уз остала средства обезбеђења.
Предузетници, микро, мала и средња правна лица који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Јавни позив за учешће у пројекту „Норвешка за вас“ пружа могућности мање развијеном локалним самоуправама, да кроз побољшање пословања актуелних предузећа као и оснивање нових, приближе локалним самоуправама које су на већем нивоу друштвено-економског развоја.

Сам Пројекат спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), a средства која су обезбеђена за ову намену износе 798.000,00 америчких долара и она су равномерно распоређена у два лота.

ЛОТ 1 је намењен за почетнике у пословању и укупна доступна средства износе 399.000,00 америчких долара. Право учешће имају предузећа чије је пословање регистровано за производњу или услуге, при чему се подржава само куповина нове опреме уз обавезу учешћа у износу од 10% трошкова пројекта од стране апликаната. Максималан износ по једном гранту је 11.400,00 долара док је минималан износ 3.420,00 долара ЛОТ 2 је усмерен на побољшање пословања постојећих предузећа кроз обезбеђивање нових радних места, и у ту сврху су обезбеђена средства у износу од  399.000,00 долара. Предузећа имају обавезу учешћа у износу од 20% прихваћених трошкова, док је максималан износ по гранту такође 11.400,00 долара а минимални је нешто виши и он износи 5.700,00 америчких долара.