Održan Treći sastanak Međuopštinske radne grupe za regionalni razvoj u Bogatiću

542

U Maloj sali  opštine Bogatić   održan je 18. aprila 2019. godine Treći redovni  sastanak Međuopštinske radne grupe za lokalni  i regionalni razvoj na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog upravnog okruga (u daljem tekstu: MORG ). MORG je značajno radno telo za lokalni i regionalni razvoj u okviru projekta    „ Unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu“ koji partnerski sprovode Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica  i Razvojna agencija Srbije. Projektom je obuhvaćeno 7 JLS u region: Ljubovija, Bogatić, Mali Zvornik, Krupanj, Osečina, Loznica i Valjevo. Na sastanku su razmatrani aktuelni programi i  projekati i dati  predlozi za nove projekte koji su prepoznati kao značajni za regionali razvoj i razvoj svih opština partnera na projektu. Govorilo se i o postojećim strateškim dokumentim nakon čega je predložena izrada spiska strateških dokumenata koji su pri isticanju u svim opštinama partnerima kako bi se uz pomoć Regionalne razvojne agencija Podrinja Podgorine  i Rađevine pristupilo njihovoj izradi. Saradnja jedinica lokalne samouprave sa MSP sektorom je takođe značajna tema o kojoj se govorilo, gde su spomenuti  postojeći programi koje raspisuje Ministarstvo privrede, Fond za razvoj RS i Razvojna agencija Srbije a koji su značajni za razvoj MSP sektora, kao i podrška i pomoć  Regionalne razvojne agencija Podrinja Podgorine  i Rađevine svi privrednim subektima koji su zainteresovani da konkurišu.