Одржан Трећи састанак Међуопштинске радне групе за регионални развој у Богатићу

1758

У Малој сали  општине Богатић   одржан је 18. априла 2019. године Трећи редовни  састанак Међуопштинске радне групе за локални  и регионални развој на територији Мачванског и Колубарског управног округа (у даљем тексту: МОРГ ). МОРГ је значајно радно тело за локални и регионални развој у оквиру пројекта    „ Унапређење сарадње и јачање капацитета субјеката регионалног развоја у Мачванском и Колубарском округу“ који партнерски спроводе Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО Лозница  и Развојна агенција Србије. Пројектом је обухваћено 7 ЈЛС у регион: Љубовија, Богатић, Мали Зворник, Крупањ, Осечина, Лозница и Ваљево. На састанку су разматрани актуелни програми и  пројекати и дати  предлози за нове пројекте који су препознати као значајни за регионали развој и развој свих општина партнера на пројекту. Говорило се и о постојећим стратешким документим након чега је предложена израда списка стратешких докумената који су при истицању у свим општинама партнерима како би се уз помоћ Регионалне развојне агенција Подриња Подгорине  и Рађевине приступило њиховој изради. Сарадња јединица локалне самоуправе са МСП сектором је такође значајна тема о којој се говорило, где су споменути  постојећи програми које расписује Министарство привреде, Фонд за развој РС и Развојна агенција Србије а који су значајни за развој МСП сектора, као и подршка и помоћ  Регионалне развојне агенција Подриња Подгорине  и Рађевине сви привредним субектима који су заинтересовани да конкуришу.